โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome – MERS) นับว่าเป็นเชื้อไวรัสชนิดใหม่ที่กำลังระบาดเข้ามาในหลายๆประเทศ เชื้อไวรัสเมอร์สนี้เป็นเชื้อที่ค่อนข้างรุนแรงหากไม่ได้รับการรักษาและป้องกันโดยแพทย์อย่างใกล้ชิดก็สามารถถึงแก่ชีวิตได้ วันนี้ fat108 ดอทคอมจึงหาข้อมูลเกี่ยวกับโรคเมอร์สมาเพื่อให้เราสามารถป้องกันจากเชื้อไวรัสตัวร้ายนี้ได้