ก่อนที่เราจะมารักษาโรคเบาหวานด้วยวิธีการรักษาแบบภูมิปัญญาไทย เราควรจะรู้ที่ไปที่มาของโรคเบาหวานก่อนว่ามาจากไหน อาการของคนเป็นโรคเบาหวานมีลักษณะอย่างไร วันนี้ fat108.com ได้รวบรวมเนื้อหาที่สามารถเข้าใจได้ง่ายๆ ดังนี้ โรคเบาหวาน เกิดจากความผิดปกติของร่างกายที่มีการผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอ ทำให้ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดของร่างกายสูงเกิน อาการของโรคเบาหวานเกิดขึ้นเมื่อร่างกายไม่สามารถใช้น้ำตาลได้อย่างเหมาะสม ซึ่งโดยปกติเมื่อเราทานน้ำตาลเข้าสู่ร่างกาย เซลล์ร่างกายจะนำน้ำตาลไปใช้เป็นพลังงานภายใต้การควบคุมของฮอร์โมนอินซูลิน แต่สำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานนั้นร่างกายจะไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงก่อให้เกิดระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น ในระยะยาวจะมีผลในการทำลายหลอดเลือด ถ้าหากไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม อาจนำไปสู่สภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้