อายุเริ่มมากขึ้นปัญหาต่างๆ โรคต่างๆก็เริ่มตามมา  หูตาฝ้าฟาง พร่ามัว เจ็บออดๆ แอดๆ ไม่แข็งแรงเหมือนแต่ก่อน  ระบบร่างกายทั้งภายใน ภายนอกก็ไม่ดีเหมือนสมัยหนุ่มๆสาวๆ ยิ่งเป็นโรคความดัน โรคโลหิตสูงยิ่งต้องดูแลให้ดีหน่อย  เพราะหากถ้าปล่อยให้เป็นมากๆเป็นเรื้อรังก็อาจจะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆขึ้นได้  เช่นอาจเกิดโรคแทรกซ้อนหลอดเลือดหัวใจอุดตัน  จอประสาทตาเสื่อม  ไตวาย  อัมพาต ฯลฯ และอีกหลายๆโรคตามมา  วันนี้เราเลยมีวิธีดีๆมาเป็นตัวช่วยให้ความดันลดกันจ้า  ตามมาเลย….