สำหรับคนที่พยายามออกกำลังกายควบคู่กับลดน้ำหนักนั้น ก็มีบางคนลดน้ำหนักได้ตามที่ตัวเองต้องการบ้าง แต่ก็จะมีบางคนที่ลดน้ำหนักได้ช้ากว่าปกติ ซึ่งสุขภาพและระบบเผาผลาญของแต่ละคน รวมทั้งอายุแตกต่างกันก็จะมีผลต่อการลดน้ำหนักของแต่ละคนนั่นเอง วันนี้ผมก็จะเอาวิธีการลดน้ำหนักที่มีประโยชน์และได้ผลนั้นก็คือการรับประทานอาหารอย่างถูกต้องมาบอกกันนะครับ เพราะเชื่อว่าเมื่อเราออกกำลังกายไปบ่อยๆ แต่น้ำหนักยังไม่ลดตามที่ต้องการก็เกิดอาการท้อแท้ใจได้บ้าง สิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นได้กับทุกคน